En sajt om ridsport och allt däromkring.

Olyckor inom ridsporten

0
Posted in Ridsport By info

Ridsporten är en av de mest olycksdrabbade sporterna i Sverige, och förekommer i många statistiska undersökningar som den allra mest olycksdrabbade. Dessutom är de olyckor som sker i samband med ridning ofta allvarliga. Statistik från Agria Djurförsäkring visar till exempel att 15 procent av de 1 000 anmälda skadorna under 2015 ledde till bestående besvär för de drabbade. Sammanlagt handlar det om fler än 13 000 personer varje år som söker läkarhjälp för att de har varit med om en olycka eller skadats i samband med ridsport. Det farligaste momentet, statistiskt, är själva ridningen, då fler än hälften av alla skador sker just då. Risken för att skada sig under ridning är betydligt högre om man rider ensam eller två och två utomhus, än om man rider tillsammans med exempelvis en ridlärare på en ridlektion. Många skador sker dock även under hanteringen av hästen i stallet. Ett exempel på en skada som anmälts under 2015 var att hästen sparkade bakut i sin box, vilket ledde till att hästskötaren sparkades i ansiktet. Det sker också skador på väg till och från stallet – en ryttare beskriver i sin skadeanmälan att hon blev omkullsprungen, vilket fick till följd att hon svimmade och fick hjärnskakning.

På grund av den höga skaderisken inom sporten är det mycket viktigt att man som ryttare tar ansvar för sin egen hälsa, och bär all den skyddsutrustning som används för att förebygga svåra skador. Hjälm är till exempel en självklarhet, och om man ska hoppa eller rida i terräng bör man också bära skyddsväst, som skyddar de inre organen och ryggen vid exempelvis ett fall från hästryggen eller om man skulle bli trampad på.horse-1855480_960_720

Även ridklubben måste dock ta en del av ansvaret, och exempelvis se till att det finns någon på plats vid träningarna som är utbildad i första hjälpen. Det kan till exempel vara en bra idé att låta alla sina tränare genomgå en utbildning i just första hjälpen, för att de ska kunna agera direkt när olyckan är framme, i väntan på ambulans. Det kan också vara bra att klubben förmedlar till sina medlemmar var de lättast kan söka sjukvård i närheten av stallet, till exempel i form av en kontaktlista där man listar närmaste akutmottagning, vårdcentral och tandläkarmottagning. Särskilt det sistnämnda kan bli aktuellt för ryttare, eftersom det som bevisats ovan finns hög risk att man skadar tänderna vid en spark i ansiktet. Om du behöver hjälp att hitta akut tandvård i Stockholm efter en liknande olycka, ska du gå in på Distrikstandvården.se.

Det är enligt statistiken betydligt mindre risk att råka ut för en olycka under en tävling, men det betyder inte att det inte kan ske olyckor även vid tävling. Vid tävlingar, då en stor skara människor samlas på en relativt begränsad yta, är det ännu viktigare att man har en förutarbetad rutin kring vem som har vilket ansvar om en olycka skulle ske. Man bör till exempel utse en krisledare, och någon som har ansvar för att visa in ambulansen på området vid infarten. Ordföranden i den arrangerande klubben har alltid huvudansvaret, vilket bland annat innebär att det är hen som fattar besluten i situationen, och som lämnar information till bland annat pressen.

Leave a Reply

boxline