En sajt om ridsport och allt däromkring.

Hästpolo

0
Posted in Ridsport By victoria

 

Hästpolo är en sport som de flesta idag förknippar med Storbritannien och snobbiga engelsmän, men faktum är att sporten har sitt ursprung i Centralasien. Det är dessutom en sport med mycket lång historia, då man har hittat historiska belägg för att polo spelades i Persien för 2 500 år sedan. Från Persien spred sig sporten över till Arabien, Tibet, Kina och Japan, för att slutligen nå Indien någon gång på 1200-talet. Där frodades sporten i ungefär 600 år, innan britterna till slut upptäckte sporten under deras kolonisering av Indien. Brittiska officerare började nämligen spela polo på 1860-talet medan de var posterade i Indien, och de förde sedan med sig sporten tillbaka till sitt hemland. Därifrån spred sig hästpolo även till övriga Europa, även om sporten aldrig blev lika stor på resten av kontinenten som i Storbritannien. Däremot blev hästpolo en mycket populär sport i USA och Sydamerika – i Argentina är hästpolo närmast en nationalsport.

Polo spelas som bekant av två lag som sitter till häst. Målet med sporten är att med hjälp av en särskild sorts klubbor med långa skaft slå en liten gummiboll in i motståndarlagVarsity_Polo_2013ets mål. Spelplanen består en stor gräsplan, och målen består egentligen bara av två stolpar som står utplacerade sju meter ifrån varandra. Till skillnad från många andra mål har målen i hästpolo ingen övre ribba. Det betyder att det räknas som ett mål så länge bollen går mellan stolpana, oavsett på vilken höjd.

Eftersom polo är en kontaktsport, som dessutom involverar klubbor och hästar, finns det stor risk för olyckor under en match. Varje ryttare måste därför bära hjälm och knäskydd, för att i alla fall skydda de delar av kroppen som är mest utsatta. Det finns också ytterligare skyddsutrustning som ryttare kan bära om de skulle önska, till exempel handskar och en skyddsmask för ansiktet. Det är dock bara hjälmen som är obligatorisk vid matcher.

En match består av fyra, sex eller åtta så kallade chukkas. En chukka är 7 minuter lång om bollen är död när tiden är slut, eller som mest 7 minuter och 30 sekunder om bollen fortfarande är i spel när exakt 7 minuter har gått. Vinner gör det lag som har flest poäng efter att matchens alla chukkas har spelats. Att hästpolo är en intensiv sport blir tydligt när man beaktar hästarna som används i hästpolo. Trots att de genomgår rigorös träning, betydligt mer än hästar inom andra hästsportgrenar, klarar en häst bara av att spela ungefär 2 chukkas av en match.

Kanske är det på grund av detta som hästpolo har fått rykte om sig att vara en snobbsport – det är mycket dyrt att ägna sig åt sporten. Eftersom en häst inte klarar av att spela en hel match måste man ha minst två hästar, och dessa måste skötas exemplariskt enligt ett tränings- och rehabiliteringsschema för att de inte ska riskera att skada sig under en match, och för att de ska orka med det intensiva tempot. Man brukar säga att hästen står för ungefär 70 procent av ett ekipages skicklighet i hästpolo. Om man har problem att betala tränare, stallplats, hästfoder eller någon annan utgift för en viss månad, kan problemet lösas temporärt genom att ta ett snabblån på Mobillan.se. I längden måste man dock ha tillgång till mycket pengar för att kunna spela hästpolo.

Leave a Reply

boxline