En sajt om ridsport och allt däromkring.

SD vill stoppa skattebidrag till hip hop

0

I 1970-talets South Bronx i New York växte en subkultur fram. Afroamerikanska ungdomar samlades i sina områden och rappade över loopade musikslingor. Ämnena som togs upp i deras texter skildrade ofta livet på gatan. En tillvaro präglad av fattigdom och utanförskap. De ville genom musiken få utlopp för sina känslor, samtidigt som de gjorde ett värdefullt inlägg i samhällsdebatten genom att kasta ljus över den skuggsida av samhället som de växt upp i. Under 80-talet hade hiphopen tagit sig långt utanför New Yorks gator och är i dag en av de största musikstilarna i världen.

Hiphopen i dag

I och med att hiphopen redan från start har skildrat ett utanförskap, som ofta kantats av brott som ett medel för att överleva, har musiken fått ett delvis dåligt rykte. Även i Sverige handlar en del av musiken om just ett hårt liv i områden där socialt utanförskap råder. Många unga ser inget annat val än att sälja droger och begå andra brott för att kunna överleva, något som speglas i musiken. Hip hopen beskrivs som vålds- och drogromantiserande av SD-politikern Joakim Sjögren, som lagt fram ett förslag om att strypa skattemedel för att förhindra brottsromantiserande kulturyttringar. Nu går därför en diskussion om huruvida hiphopen är romantiserande av brott eller ett viktigt sätt att skildra sin omgivning i samhällets utkanter.

Hiphop finns i många tappningar

Trots att musiken ofta berättar om orättvisa och hårda öden för de mindre bemedlade, så är det inte hela sanningen. Med åren har musiken utvecklats till att vara så mycket mer än våldsförhärligande gaturomantik. Precis som i alla genrer finns en stor blandning. Alla människor har olika saker att berätta om, och det är inte så likriktat som SD-politikern vill göra gällande. Det finns många exempel på hur hiphopen lyfter unga, ger dem en röst i samhällsdebatten och vill hjälpa andra som hamnat på glid att fatta kloka beslut. SD:s förslag är missriktat och angriper en hel musikgenre på ett orättvist sätt. Musik har gett folk hopp i alla tider – och hiphopen är alltför viktig och populär för att kvävas.

Leave a Reply

boxline