En sajt om ridsport och allt däromkring.

Ridsportens mindre kända grenar utgörs ofta av de som inte utövas lika mycket som de välkända. Till dessa räknas för det mesta körning, distansritt, voltige, working equitation och gymkhana. Dessa grenar är kanske inte, rent procentuellt, lika stora som de mest kända, men de är minst lika aktiva. Ibland tjänar dess komprimerade utsträckning till en starkare sammanhållning och förbund. Körning är en gren som bygger på mycket disciplin och välutvecklat samspel mellan kusk och häst. Den går ut på att kusken som sitter i en vagn spänd bakom sin/sina hästar ska köra ekipaget utefter en bana som delas upp i olika moment i form av dressyr, marathon och precision. Hur alla dessa delmoment utförs påverkar sedan poängsättningen. Distansritt är den gren som huvudsakligen bygger på [&hellip

Read Post

Ridsportens välkända grenar

0
Posted in Ridsport

Det råder emellanåt delade meningar kring vilka hästsporter som räknas till ridsporterna. Men den övergripande indelning klassar följande sporter som ridsporter: banhoppning, dressyr, fälttävlan, hästpolo, körning, distansritt, voltige, reining, working equitation och gymkhana. Onekligen är några av dess mer kända, såsom till exempel dressyr och banhoppning. Givetvis går varje gren ut på olika saker och utövas med hjälp av olika tekniker men ett gott samspel mellan ryttare och häst är genomgående och viktigt. Banhoppning är den största av grenarna och innebär att ryttare och häst ska föra sig över ett antal hinder uppställda på en bana. Hindren ska hoppas i en förutbestämd ordning och så felfritt som möjligt vilket i detta fall innebär att inte välta eller ha ner delar av hindret. Hindren består ofta [&hellip

Read Post

En mångsidig sport

0
Posted in Ridsport

Räknat på antal utövare är ridning och ridsport Sveriges näst största ungdomssport för tjejer mellan 13-20 års ålder. Ridsport faller under kategorin hästsport. Dessa kan vara lätta att blanda ihop då benämningarna egentligen inte föreslår några markanta skillnader. Men detta är två olika saker. All sorts sport som innefattar hästar klassificeras som hästsport, men vissa grenar kan även specificeras inom ridsporten. Ridsport är de hästsporter som vanligtvis innefattar banhoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt, voltige, reining, working equitation, hästpolo och gymkhana. Beroende på källa finner man smärre skillnader gällande vilka grenar som räknas till ridsport respektive hästsport, men detta brukar utgöra den generella uppdelningen. Antalet grenar inom ridsport förvånar lätt, då de flesta som inte är aktivt insatta i ridsport aldrig har hört talas om vissa. [&hellip

Read Post